Vi är specialiserade på administration av hyreshus och affärshus men vi erbjuder gärna våra tjänster åt bostadsaktiebolag i centrum. 

Verkställande direktör Peter Estlander svarar gärna på förfrågningar gällande offerter. 

Beställ en mötestid via info@estlander.fi