Beställning av dokument

Disponentintygets leveranstid är sju vardagar.

Tilläggsinformation fås av Sofie Lindström

Hyresbostadsansökan

Hyresbostadsansökan är i kraft ett år efter inlämmningsdatum. Sökaren ansvarar för uppgifternas riktighet. Kredituppgifter kontrolleras av alla sökanden.

Tilläggsinformation fås av Mikael Julin

Lägenhetssaneringar

Innan man påbörjar en lägenhetssanering bör aktieinnehavaren eller den som utför renoveringen fylla i denna formulär. Den skickas åt Ert husbolagets disponent och/eller tekniska disponent.

Det är tillåtet att förnya ytor i bostaden, men innan man ändrar bärande konstruktioner, el- och rörinstallationer eller motsvarande bör man ha disponentens tillstånd. Under parkett och laminatgolv ska man lägga en ljudisolerande matta.

Om man renoverar och ändrar i våtutrymmen måste man ha disponentens tillstånd. På basen av den anmälan aktieägaren gjort avgör disponenten om arbetet kräver tillstånd av andra myndigheter. Disponenten (eller den tekniska disponenten) granskar fuktisoleringen innan kaklingsarbetet påbörjas.

Disponenten eller annan representant för husbolaget är både berättigad till och skyldig att avbryta oprofessionellt eller otillåtet utfört saneringsarbete.

Disponenten anställer inte renoveringsentreprenör åt bostadens aktieinnehavare och byggherren ansvarar för de praktiska arrangemangen. Kostnader för saneringen, t.ex. tillstånd från myndigheter eller teknisk övervakning (i omfattande bostadssaneringar) betalas i sin helhet av aktieinnehavaren.

Byggavfall förs direkt till en avstjälpningsplats. T.ex. avstjälpningsplatsen i Stensböle (Sortti) tar emot byggavfall. Avfall får inte lämnas i bostadsbolagets avfallskärl.

Arbetsskeden som medför oljud kan utföras vardagar mellan kl. 8.00 och 17.00. Senast kl. 20.00 ska allt arbete som för ljud vara avslutat.

Tilläggsinformation fås av respektive bostadsbolags disponent eller teknisk disponent.

Sök ansvarspersonen via husbolagsindexet

Nyckelbeställningar

Nyckelbeställningen skickas vidare till nyckelaffären som meddelar direkt åt kunden när nyckeln kan avhämtas. Kom ihåg att ta med identitetsbevis. Vanligtvis tar nyckelbeställningen tre vardagar.

Vänligen notera att endast aktieägaren får beställa nycklar. Hyresgästen bör be om en fullmakt av aktieägaren för nyckelbeställningen.

Tillägssinformation fås av Joakim Lönnqvist

Flyttanmälan

Flyttanmälan skall göras till servicebolaget eller disponentföretaget i samband med flytten. Anmäl er själva samt personer eller familjemedlemmar som flyttar på samma gång. I anmälan framgår era kontaktuppgifter samt födelsedatum. Håll kontaktuppgifterna uppdaterade så att ni kan nås vid nödfall.

Sök servicebolagets kontaktuppgifter från husbolagsindexet