Ja det har vi, varje månad blir nya lägenheter lediga. Mikael Julin svarar gärna på förfrågningar på nummret 010 837 0854. Fyll i hyresbostadsansökan här.

I centrum beroende på lägenhetens standard rör det sig runt 15-40€ per kvadrat.

Om hissen inte fungerar är det bra att anmäla det direkt åt hiss-servicebolaget eller servicebolaget.

Hyresbetalningsgiro skickas alltid automatiskt från disponentbyrån. Registreringen kan ha dragit ut på tiden p.ga. brådska och är därav försenade. Ni betalar hyran enligt betalningsanvisningarna då girot anländer. 

Då ni flyttar in är det viktigt att göra flyttanmälan åt servicebolaget. I samband med flyttanmälan gör servicebolaget ändringarna på dörren och trapphustavlan. Servicebolagets kontaktuppgifter finns i trapphuset eller i husbolagsindexet. 

Åt disponenten levereras kopior på följande dokument: köpebrev, aktiebrev och överlåtelseskatteberäkning. Fastighetsförmedlaren leverar oftast dessa dokument åt disponentbyrån, men om inte en sådan använts måste aktieägaren själv leverera dem. 

Nyckelbeställningen skickas per elpost till info@estlander.fi eller via nyckelbeställningsblanketten på hemsidan. Endast aktieägaren får beställa nycklar. Hyresgästen bör be om fullmakt av aktieägaren för nyckelbeställningen. Om ni bor i en stiftelseägd lägenhet kan beställningen skickas direkt till info@estlander.fi.

Låneandelarna kan vanligtvis betalas på varje sista dag i månaden genom att beställa en låneandelsberäkning från info@estlander.fi. Låneandelsberäkningen pris är 75 euro.

Nej, vi hyr gärna inte en lägenhet för så kortvarig tid.

Uppsägningsanmälan bör vara skriftlig, den kan göras via brev på adressen Oy Estlander & Co. Ab, Annegatan 25, 00100 Helsingfors. Via elpost på adressen info@estlander.fi eller genom att komma personligen till disponentbyrån.

Servicebolaget eller servicebolagets turare. 

Anmäl genast åt servicebolaget som kommer på plats och inspekterar situationen som sedan beställer en rörmokare vid behov.  

Normalt livs ljud får höras från lägenheten men nattro bör ges mellan 22-07. Det lönar sig att diskutera med grannen om situationen men om detta inte hjälper gör ni en anmälan på info@estlander.fi. Vid allvarliga situationer ring polisen på 112.

Från växeln på nummer 010 837 0800 eller via elpost info@estlander.fi

Från växeln på nummer 010 837 0800 eller via elpost info@estlander.fi

Lägenhetens invånare. Per lägenhetsvånings 60m2 skall det finnas minst en brandvarnare.

Elavtalet görs lägenhetsvis och invånaren gör ett eget elavtal med el-leverantören. 

Tidsbunden underuthyrning är tillåtet men underhyreskontraktet bör leveraras åt hyresvärden. Huvudhyresgästen bär ansvar för hyresbetalningen och underhyresgästens all verksamhet.