De tidiga åren

Det hela började när Robert Estlander år 1927 arbetade som prokurist i Södra-Finlands bank samt som  disponent för sitte eget bostadshus. Han insåg att effektivera hyres och vederlagsbetalningar genom att öppna bankkonton för bostadsaktiebolagen. Tanken var revolutionerande för sektorn och underlättade disponentens arbetsuppgifter avsevärt då invånarna tidigare betalat kontant direkt till disponenten en gång i månaden.

Grundandet av disponentbyrån

Disponentbyrå Estlander är grundat 1930 och till en början skötte byrån fyra husbolag. Verksamheten utvecklades snabbt och efter tio år skötte byrån 39 husbolag.

Verksamheten började som en bisyssla, men år 1932 inleddes ett samarbete med ett antal bygggmästare när byggandet av stadsdelen Tölö i Helsingfors påbörjades. Byråns grundare Robert Estlander ombads ta hand om ekonomin och lånen under bygganadsskedet. En del av företagen valde Robert Estlander till disponent efter att dom blivit färdiga. Efter att varit med från ritbordet till färdigt bostadshus gav det Robert Estlander tekniska och ekonomiska erfarenheter som var användbara när han som vanlig disponent var tvungen att ta ställning till saneringar i framtiden.

Verksamheten utvidgas

I slutet av 1960-talet skötte byrån som flest över 100 husbolag. Största delen av husbolagen var belägna inom en kilometer från kontoret som låg på Centralgatan. 

Nutid 

Kontoret var i början beläget på många olika adresser men mellan år 1936-1986 var kontoret på Centralgatan. Från Centralgatan flyttade kontoret till Annegatan 24 i Kiinteistö Oy Anna-Kaleva. År 2008 flyttade kontoret till dess nuvarande lokal på Annegatan 25 i Kiinteistö Oy Hopeatalo. 

Disponentbyrån övergick från fader till son och nu upprätthålls byrån av tredje generationen Estlander. År 1993 när verkställande direktör Peter Estlander började leda verksamheten ombildades Kb Estlander & Co till Oy Estlander & Co. Ab.