Oy Estlander & Co. Ab grundat år 1930 är Finlands äldsta privatägda disponentbyrå. Disponentbyrån sköter bostadshus och hyreshus ägda av stiftelser och föreningar. Under de årtionden som vi skött disponentuppgifter har det visat sig att det är mest ändamålsenligt att fastigheter handhas av specialister. En fastighet som administrerats planenligt och väl, och på lång sikt ökar i värde. Detta gäller såväl affärsfastigheter, bostadsaktiebolag som hyreshus.

Till våra uppgifter hör att sköta alla delområden inom fastighetsbranschen: administration, och att organisera samt övervaka service. Eftersom vi också sköter stiftelsers hyreshus är vi specialiserade på att hyra ut lägenheter.

Vi följer givetvis god disponentsed. Till detta hör att följa lagar, förordningar och bestämmelser. Kundfastigheternas bolagsordning ska beaktas, bolagsstämmobeslut och styrelsernas beslut bör följas. Det är också viktigt att följa upp kundfastigheternas byggnadsteknik och ålder, samt att ändamålsenligt och effektivt utföra reparationer som ökar fastighetens värde.