Fastighetsskötsel är en del av disponentuppdraget i affärsfastigheter

Att fungera som disponent i affärsfastigheter har alltmer blivit en uppgift där man leder skötseln av fastigheten med ett större helhetsansvar. Ägarens roll är att äga fastigheten, medan disponenten tillsammans med ett team av specialister sköter övrigt arbete. Att binda ett företags resurser till att leda skötseln av fastigheten lönar sig inte. Den snabba utvecklingen inom informationsteknologin inverkar också på fastighetsbranschen och påverkar t.ex. servicen och tekniken. För att hänga med i utvecklingen måste man vara kunnig inom många olika områden, och informationsteknologin kommer inom en snar framtid att erbjuda fastighetsbranschen nya möjligheter.

Vår byrå har i årtionden förvaltat fastigheter för stiftelsers och föreningars räkning och vi har alltid fungerat enligt affärsprinciper. Vår personal består av specialister inom flera olika branscher och den har mångårig erfarenhet av både disponentskap och våra kunder. Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners som täcker alla delområden - något som skötseln och ledandet av fastigheter kräver.

I en stiftelseägd fastighet sträcker sig ansvaret från hyresgästen till ägaren

En tredjedel av de fastigheter Estlander sköter ägs av stiftelser eller föreningar och dessa är hyreslägenheter eller -fastigheter. Då stiftelser för det mesta har ett ideellt innehåll när det gäller ägande och användning, har fastigheten ändå ett inkomstmål och för detta ansvarar disponenten.

Fastigheter kräver även långsiktiga reparations- och underhållsprogram, som på lång sikt leder till inbesparingar för fastighetsägaren. En bra gårdskarl är guld värd. I ca. en tredjedel av våra fastigheter har vi gårdskarl.