Uppgifter

Förmedlingsuppdrag samt andra bilagor kan skickas till adressen info@estlander.fi

Beställarens kontaktuppgifter

Förmedlingsuppdrag samt andra bilagor kan skickas till adressen info@estlander.fi

Beställning

Förmedlingsuppdrag samt andra bilagor kan skickas till adressen info@estlander.fi

Hinnasto

Disponentintyg med bilagor 75,00€
Uträkning av låneandel 75,00€
Bokslut (separat beställning) 10,00€
Bolagsordning (separat beställning) 10,00€
Aktiebok 75,00€
Pris inklusive moms 24%