Vuorimiehenkatu 9-11 / Tähtitorninkatu 10-12
Disponentbyrå

Sofie Lindström
010 837 0800
info@estlander.fi

Gårdskarl eller servicebolag

Veloso Rolando
040 715 0788
velosorolando52@yahoo.com

Disponent

Ralph Krogius
010 837 0834
ralph.krogius@estlander.fi

Teknisk disponent

Niklas Hokkinen
010 837 0852
niklas.hokkinen@estlander.fi

Reskontra

Mari Tuunainen
010 837 0844
mari.tuunainen@estlander.fi