Kylänevantie 1
Disponentbyrå

Sofie Lindström
010 837 0800
info@estlander.fi

Gårdskarl eller servicebolag

Kiinteistöpalvelu Alvar Rossi Oy, Petri Rossi
050 326 1222 / 010 666 9980
toimisto@kiinteistopalvelurossi.fi

Disponent

Ralph Krogius
010 837 0834
ralph.krogius@estlander.fi

Teknisk disponent

Kenneth Seger
010 837 0856
kenneth.seger@estlander.fi

Reskontra

Mari Tuunainen
010 837 0844
mari.tuunainen@estlander.fi