Rekisterinpitäjä 
Oy Estlander & Co. Ab
Annankatu 25 
00100 Helsinki 
Y-tunnus 0211075-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Peter Estlander 
Puhelinnumero: 010 837 0832 
Sähköposti: peter.estlander@estlander.fi 

Rekisterin nimi 
Oy Estlander & Co. Ab:n asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakasrekisterin ylläpitäminen, sekä asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa 

Tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: Etu- ja sukunimi, henkilötunnus, yritys ja Y-tunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja matkapuhelinnumero sekä muita asiakkaan luvalla kysyttyjä tietoja.

Tietolähteet
Tietolähteenä on asiakasostojen- ja tilausten yhteydessä kerätyt asiakastiedot sekä viranomaislähteet.

Tietojen luovutus
Tietoja voidaan luovuttaa Oy Estlander & Co. Ab:n ulkopuolelle palvelutarjoajille ja viranomaisille sekä saman konsernin yhtiöille. Henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, lain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tiedot eivät luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Oy Estlander & Co. AB:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Paperiset asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.